กีตาร์ (기타)

กีตาร์ ภาษาเกาหลี 기타

ตัวอย่าง : 기타를 치다 (คี-ทา-รึล ชิ-ดา) – เล่นกีตาร์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog