กิ๊บ (머리 핀)

กิ๊บ ภาษาเกาหลี 머리 핀

ตัวอย่าง : 머리 핀을 꽂다 (มอ-รี พิ-นึล กด-ตะ) – ติดกิ๊บ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog