กิริยามารยาท (예의, 예절)

กิริยามารยาท ภาษาเกาหลี 예의, 예절

ตัวอย่าง : 예의가 바르다 (เย-เอ-กา พา-รือ-ดา) – กิริยามารยาทดี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog