กินเส้น (화합하다, 성격이 잘 맛다)

กินเส้น ภาษาเกาหลี 화합하다, 성격이 잘 맛다

ตัวอย่าง : 그는 나와 성격이 맞지 않다 (คือ-นึน นา-วา ซอง-กยอ-กี อิด-จี อัน-ทา) – เขาไม่กินเส้นกับฉัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog