กำหนด (정하다, 제한하다, 지정하다)

กำหนด ภาษาเกาหลี 정하다, 제한하다, 지정하다

ตัวอย่าง : 기간을 제한하다 (คี-กา-นึล เช-ฮัน-ฮา-ดา) – กำหนดเวลา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog