กำลัง (힘, 실력)

กำลัง ภาษาเกาหลี 힘, 실력

ตัวอย่าง : 힘이 있다 (ฮี-มี อิด-ตะ) – มีกำลัง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog