กำลังใจ (정신력, 용기)

กำลังใจ ภาษาเกาหลี 정신력, 용기

ตัวอย่าง : 용기를 주다 (ยง-กี-รึล ชู-ดา) – ให้กำลังใจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog