กำจัด (소멸하다, 제거하다, 박멸하다, 없애다)

กำจัด ภาษาเกาหลี 소멸하다, 제거하다, 박멸하다, 없애다

ตัวอย่าง : 쥐를 박멸하다 (ชวี-รึล พัก-มยอล-ฮา-ดา) – กำจัดหนู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog