กำกับ (감독하다, 관리하다)

กำกับ ภาษาเกาหลี 감독하다, 관리하다

ตัวอย่าง : 공연을 감독하다 (โค-งยอ-นึล คัม-โด-คา-ดา) – กำกับการแสดง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog