กำกวม (모호하다, 애매모호하다)

กำกวม ภาษาเกาหลี 모호하다, 애매모호하다

ตัวอย่าง : 그의 말은 모호하다 (คือ-เอ มา-รึน โม-โฮ-ฮา-ดา) – คำพูดของเขากำกวม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog