กา (까마귀)

กา ภาษาเกาหลี 까마귀

ตัวอย่าง : 까마뀌가 울다 (กา-มา-กวี-กา อุล-ดา) – การ้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog