กาว (귤 접착제)

กาว ภาษาเกาหลี 귤 접착제

ตัวอย่าง : 풀을 칠하다 (พุรึล ชิลฮาดา) – ทากาว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog