การแสดง (표현, 공연, 연기)

การแสดง ภาษาเกาหลี 표현, 공연, 연기

ตัวอย่าง : 공연이 시작되다, 공연을 시작하다 (โค-งยอ-นี ชิ-จัก-ตเว-ดา, โค-งยอ-นึล ชิ-จา-คา-ดา) – เริ่มการแสดง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog