กามโรค (성병)

กามโรค ภาษาเกาหลี 성병

ตัวอย่าง : 성병에 걸리다 (ซอง-บยอ-เง คอล-รี-ดา) – เป็นโรคกามโรค

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog