กาชาด (적십자)

กาชาด ภาษาเกาหลี 적십자

ตัวอย่าง : 태국 적십자사 (เท-กุก ชอก-ชิบ-จา-ซา) – สภากาชาดไทย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog