กาง (펴다, 펼치다)

กาง ภาษาเกาหลี 펴다, 펼치다

ตัวอย่าง : 우산을 펴다 (อุ-ซา-นึล พยอ-ดา) – กางร่ม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog