กางเกง (바지)

กางเกง ภาษาเกาหลี 바지

ตัวอย่าง : 바지를 입다 (พา-จี-รึล อิบ-ตะ) – ใส่กางเกง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog