กั้น (막다, 저지하다)

กั้น ภาษาเกาหลี 막다, 저지하다

ตัวอย่าง : 도로를 막다 (โท-โร-รึล มัก-ตะ) – กั้นถนน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog