กับ (와/과)

กับ ภาษาเกาหลี 와/과

ตัวอย่าง : 그와 함께 가다 (คือ-วา ฮัม-เก คา-ดา) – ไปด้วยกันกับเขา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog