กัด (물다, 깨물다)

กัด ภาษาเกาหลี 물다, 깨물다

ตัวอย่าง : 개에게 물리다 (เค-เอ-เก มุล-รี-ดา) – ถูกหมากัด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog