กะล่อน (말 재주를 피우다)

กะล่อน ภาษาเกาหลี 말 재주를 피우다

ตัวอย่าง : 말 재주를 잘 피우는 남자 (มัล เช-จู-รึล ชัล พี-อู-นึน นัม-จา) – ผู้ชายที่กะล่อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog