กะทันหัน (갑자기, 돌연히)

กะทันหัน ภาษาเกาหลี 갑자기, 돌연히

ตัวอย่าง : 비가 갑자기 오다 (พี-กา คับ-จา-กี โอ-ดา) – ฝนกตะกะทันหัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog