กองไฟ (불터미)

กองไฟ ภาษาเกาหลี 불터미

ตัวอย่าง : 집이 불더미에 휩싸이다 (ชิ-บี พุล-ดอ-มี-เอ ฮวิบ-ซา-อี-ดา) – กองไฟลุกท่วมบ้าน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog