กว้าง (넓다)

กว้าง ภาษาเกาหลี 넓다

ตัวอย่าง : 집이 넓다 (ชิ-บี นอล-ตะ) – บ้านกว้าง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog