กว่า (보다, 이상의, 더)

กว่า ภาษาเกาหลี 보다, 이상의, 더

ตัวอย่าง : 당신보다 돈이 더 많다 (ทัง-ชิน-โบ-ดา โท-นี ทอ มัน-ทา) – มีเงินมากกว่าคุณ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog