กวี (시인)

กวี ภาษาเกาหลี 시인

ตัวอย่าง : 신인이 시를 짓다 (ชิ-นี-นี ชิ-รึล ชิด-ตะ) – กว่แต่งกลอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog