กวาง (사슴)

กวาง ภาษาเกาหลี 사슴

ตัวอย่าง : 사슴은 동물의 한 종류이다 (ชิ-ซือ-มึน ทง-มู-เร ฮัน ชง-รยู-อี-ดา) – กวางเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog