กล้าหาญ (용감하다, 용맹스럽다)

กล้าหาญ ภาษาเกาหลี 용감하다, 용맹스럽다

ตัวอย่าง : 근느 용감한 사람이다 (คึน-นือ ยง-กัม-ฮัน ซา-รา-มี-ดา) – เขาเป็นคนกล้าหาญ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog