กล้วย (바나나)

กล้วย ภาษาเกาหลี 바나나

ตัวอย่าง : 원숭이는 바나나를 좋아한다 (วอน-ซู-งิ-นึน พา-นา-นา-รึล โช-อา-ฮัน-ดา) – ลิงชอบกล้วย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog