กล่าว (말하다, 언급하다)

กล่าว ภาษาเกาหลี 말하다, 언급하다

ตัวอย่าง : 환영 인사를 하다 (ฮวา-นยอง อิน-ซา-รึล ฮา-ดา) – กล่าวต้อนรับ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog