กลุ้มใจ (고민하다, 걱정하다)

กลุ้มใจ ภาษาเกาหลี 고민하다, 걱정하다

ตัวอย่าง : 일때문에 고민하다 (อิน-เต-มุ-เน โค-มิน-ฮา-ดา) – กลุ้มใจเพราะเรื่องาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog