กลิ่น (냄새)

กลิ่น ภาษาเกาหลี 냄새

ตัวอย่าง : 냄새가 나다 (เนม-เซ-กา นา-ดา) – มีกลิ่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog