กลาย (편화하다, 변해가다, 바뀌다)

กลาย ภาษาเกาหลี 편화하다, 변해가다, 바뀌다

ตัวอย่าง : 나쁜 일이 변해서 조은 일이 되다 (นา-ปึน อี-รี พยอน-เฮ-ซอ โช-อึน อี-รี ทเว-ดา) – เรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog