กลาง (중간, 가운데)

กลาง ภาษาเกาหลี 중간, 가운데

ตัวอย่าง : 강가운데 배가 있다 (คัง-กา-อุน-เด เพ-กา อิด-ตะ) – มีเรืออยู่กลางแม่น้ำ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog