กลัว (무서워하다, 두럽다, 무섭다)

กลัว ภาษาเกาหลี 무서워하다, 두럽다, 무섭다

ตัวอย่าง : 어두움을 웃워하다 (ออ-ดู-อู-มึล อู-ชวอ-ฮา-ดา) – กลัวความมืด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog