กลอน (문고리, 빗장, 걸쇠)

กลอน ภาษาเกาหลี 문고리, 빗장, 걸쇠

ตัวอย่าง : 빗장을 걸다 (พิด-จา-งึล คอด-ตะ) – ล็อคกลอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog