กลอง (장고, 북, 드럼)

กลอง ภาษาเกาหลี 장고, 북, 드럼

ตัวอย่าง : 장고를 치다 (ชัง-โก-รึล ชิ-ดา) – ตีกล้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog