กรุงเทพมหานคร (방콕)

กรุงเทพมหานคร ภาษาเกาหลี 방콕

ตัวอย่าง : 방콕은 태국의 수도이다 (พัง-โค-กึน เท-กุ-เอ ซู-โด-อี-ดา) – กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงของไทย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog