กราบ (큰절하다, 업드려 절하다)

กราบ ภาษาเกาหลี 큰절하다, 업드려 절하다

ตัวอย่าง : 할머니에게 큰 절을 하다 (ฮัล-มอ-นี-เอ-เก คึน ชอ-รึล ฮา-ดา) – กราบคุณย่า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog