กระโปรง (치마, 스커트)

กระโปรง ภาษาเกาหลี 치마, 스커트

ตัวอย่าง : 치마를 입다 (ชิ-มา-รึล อิบ-ตะ) – ใส่กระโปรง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog