กระเป๋า (가방)

กระเป๋า ภาษาเกาหลี 가방

ตัวอย่าง : 가방을 들다 (คา-บา-งึล ทึล-ดา) – ถือกระเป๋า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog