กระพริบ (깜박거리다)

กระพริบ ภาษาเกาหลี 깜박거리다

ตัวอย่าง : 누늘 깜박거리다 (นู-นึล กัม-บัก-กอ-ริ-ดา) – กระพริบตา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog