กระป๋อง (통조림, 캔)

กระป๋อง ภาษาเกาหลี 통조림, 캔

ตัวอย่าง : 종조림 음식은 오래 보관할 수 있다 (ชง-โจ-ริม อึม-ชิ-กึน โอ-เร โพ-กวาน-ฮัล ซู อิด-ตะ) – อาหารกระป๋องเก็บได้นาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog