กระต่าย (토끼)

กระต่าย ภาษาเกาหลี 토끼

ตัวอย่าง : 토끼가 뛰어간다 (โท-กี-กา ตวี-ออ-กัน-ดา) – กระต่ายวิ่งกระโดด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog