กระดูก (뼈)

กระดูก ภาษาเกาหลี 뼈

ตัวอย่าง : 벼가 부러지다 (พยอ-กา พู-รอ-จี-ดา) – กระดูกหัก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog