กระดุม (단추)

กระดุม ภาษาเกาหลี 단추

ตัวอย่าง : 단추를 채우다 (ทัน-ชู-รึน เช-อู-ดา) – ติดกระดุม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog