กระจาย (분산되다, 퍼지다, 흩어지다)

กระจาย ภาษาเกาหลี 분산되다, 퍼지다, 흩어지다

ตัวอย่าง : 소문이 퍼져나가다 (โซ-มุ-นี พอ-จยอ-นา-กา-ดา) – ข่าวลื่อแพร่กระจาย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog