กรอ (감다)

กรอ ภาษาเกาหลี 감다

ตัวอย่าง : 실을 감다 (ชิ-รึล คัม-ดา) – กรอด้าย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog