กฎหมาย (법, 법률, 법령)

กฎหมาย ภาษาเกาหลี 법, 법률, 법령

ตัวอย่าง : 법을 지키다 (พอ-บึล ชี-คี-ดา) – รักษากฎหมาย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog