TOPIKคืออะไร

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.1)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.1)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.1) 입니다/압니다 เป็น,คือ 이에요/예요 เป็น,คือ 이/가 คำชี้ประธาน 아요คำ/어요/해요 ลงท้าย(ผันกริยารูปปัจจุบัน)
Home
Vocab
Blog